Aan-, afmelden en wijzigingen van het lidmaatschap

Twijfel je nog om lid te worden? Kom eens naar het voetbalveld en proef de sfeer bij "jouw" team.

Het bestuur heeft besloten om een juiste administratieve afhandeling te kunnen garanderen om aan- en afmelden enkel en alleen schriftelijk toe te staan d.m.v. gebruik making van het formulier op deze website.. Om omissies te voorkomen hebben we gekozen voor een standaardformulier waarop de mutaties kunnen worden aangegeven.

Aan betrokkene de taak om dit formulier zo correct mogelijk in te vullen en in te leveren op het aangegeven adres, zodat voor een verdere correcte afhandeling zorg gedragen kan worden. Aanmeldingen, Afmeldingen of Mutaties die mondeling, telefonisch of via mail, via leiders of hoe dan ook worden doorgegeven zijn niet geldig. Alleen mutaties, afmeldingen of aanmeldingen via het bedoelde formulier zullen worden verwerkt.

De formulieren moeten ingeleverd worden bij het secretariaat: Pater Dr. Neijensstraat 24 te Heel, of via mail secretariaat@vvhebes.nl

 
   Download het Aanmeldformulier