Contributie

Het runnen van een voetbalvereniging als VV HEBES is bijna als het managen van een bedrijf. Met een begroting die ruim boven de € 100.000,00 ligt komt daar heel wat bij kijken. Een van de belangrijkste peilers die moet zorgen voor een gezonde financiele huishouding, is de contributie. Met ingang van seizoen 2017-2018 (vanaf 01-08-2017) zien de contributiebedragen er als volgt uit:

Categorie KNVB-deel Basis-deel Wedstrijddeel Pers.Contrib.
Senioren € 10,50 € 42,00 € 105,00 € 157,50
Jeugd A,B,C € 10,50 € 42,00 €   47,25 €   99,75
Jeugd D,E,F € 10,50 € 42,00 €   42,00 €   94,50
Supporter €   0,00 € 42,00 €     0,00 €   42,00

De optelsom van KNVB-deel, basis-deel en wedstrijd-deel vormt samen de persoonlijke contributie. Alle leden zijn contributie verschuldigd. Lid zijn van VV HEBES is men altijd voor een volledig seizoen (1 juli - 30 juni). Bij het tussentijds opzeggen is men toch het volledige contributiebedrag verschuldigd. Nieuwe leden die zich gedurende een voetbalseizoen aanmelden, betalen een gereduceerd bedrag. Vangt het lidmaatschap aan in januari dan is de contributie 50%.

Er bestaan een aantal manieren om de persoonlijke contributie te verlagen. Dit kan door:

  • een actieve rol te vervullen in een commissie. Korting € 42,00
  • een kaderfunctie te vervullen. Korting € 42,00
  • een structurele rol te vervullen als teamleider of clubscheidsrechter. Korting € 42,00
  • indien 2 of meer jeugdleden uit een gezin op hetzelfde adres. Korting € 20,00 p.p.


Alle leden zijn echter te allen tijde het KNVB-contributiedeel verschuldigd.

Voor lidmaatschappen vanaf 1 augustus 2012 is het uitsluitend nog mogelijk de contributie via automatisch incasso te voldoen. Indien bij bestaande lidmaatschappen niet gekozen is voor automatische betaling, dan geldt een toeslag van € 10,00. De contributie-inning zal in de maand september plaatsvinden. Niet (tijdige) betaling zal leiden tot niet-speelgerechtigheid en uiteindelijk tot royement. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van betaling in twee termijnen, neem dan contact op met onze penningmeester.