VV HEBES Historie

RKVV Heel en V.V. Beegden samen verder als VV HEBES

Met ingang van het seizoen 2006 - 2007 namen voetvalvereniging Heel en voetbalvereniging Beegden gezamenlijk deel aan de nieuwe competitie onder
de naam VV HEBES.

Sinds 1 mei 2006 was de bestuurlijke fusie, die al langere tijd in voorbereiding was, een feit.  Het gaat hier om een bestuurlijke fusie wat naast enkele juridisch aspecten onder meer inhoudt dat de oprichtingsdatum van de oudste vereniging, in dit geval RKVV Heel, gehandhaafd kan blijven.

De naam HEBES duidt op een samenvoeging van de namen van beide fusieclubs Heel en Beegden. Maar ook wordt met de naam HEBES de Griekse godin van de jeugd en de onoverwinnelijkheid bedoeld.

Het bestuur is inmiddels gekozen en bestaat uit tien personen, zeven van de voormalige vereniging RKVV Heel en drie van de voormalig voetbalvereniging Beegden. VV HEBES gaat uitkomen in de vierde klasse D van de K.N.V.B. Zowel het logo als de clubkleuren, rood – zwart, van VV HEBES zijn nieuw. De wedstrijden van VV HEBES worden vooralsnog gespeeld op ‘Sportpark Reutsdael’ te Heel.

Het eerste bestuur werd gevormd door:

 • Jos Smeets (voorzitter)
 • Jan Heijnen (secretaris)
 • Ton van Deijzen
 • Har Verkoulen
 • Har Rutten
 • Rien Zwets
 • Paul Geerlings
 • Luc Kessels
   

Samenstelling bestuur VV HEBES

In de 1e bestuursvergadering op 11 mei 2006 van VV HEBES zijn de functies en taken verdeeld. In onderstaand overzicht wordt hiervan een opsomming gegeven.

Dagelijks Bestuur :

 • Voorzitter : Jos Smeets
 • Secretaris : Jan Heijnen
 • Penningmeester ; waarnemend Jan Heijnen
 • DB-lid : Ton van Deijzen
 • DB-lid : Har Verkoulen


Bestuur :

 • Paul Geerlings
 • Peet Heerekop
 • Luc Kessels
 • Toon Mulder
 • Har Rutten
 • Rien Zwets