default-header

Seksuele intimidatie

HomeInformatieMaatschappelijkSeksuele intimidatie
HomeInformatieMaatschappelijkSeksuele intimidatie

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie in de sport is geen verschijnsel uit het verleden. De kranten hebben er de laatste maanden herhaaldelijk over geschreven. Nog altijd registreert NOC*NSF maandelijks 4 of 5 gevallen, variërend van ongewenst aanraken en gluren tot verkrachting.

Aanleiding voor het bestuur van VV HEBES om ook stil te staan bij dit onderwerp, want alleen verenigingen die erin slagen een open sfeer te creëren rond dit onderwerp, krijgen slachtoffers de ruimte om problemen aan de orde te stellen.

Nadat enkele gevallen van misbruik van sporters in de publiciteit kwamen, zijn veel verenigingen er huiverig voor om dit onderwerp te bespreken. Ze zijn bang dat de buitenwacht en de achterban denkt dat er wel wat aan de hand zal zijn.

Toch is het erg belangrijk om een klimaat te scheppen waarin deze problemen voorkomen kunnen worden. Dan kunnen sporters en anderen zich binnen de club veilig voelen. Die veiligheid ontstaat onder meer door te zorgen voor duidelijkheid. Dat is juist bij seksuele intimidatie erg belangrijk. Veel slachtoffers voelen zich beschaamd of ze durven hun klachten niet te uiten.

Dat komt vooral voor in een atmosfeer waarin pesterijen en dubieuze grapjes over bijvoorbeeld uiterlijk of homoseksualiteit moeten kunnen. Wie er wat van zegt, wordt dan snel zelf mikpunt van spot. Ook in de relatie tussen trainer/leider en sporter kan onduidelijkheid ontstaan, bijvoorbeeld over de grens tussen gedeeld enthousiasme en onprettige toenadering. Of de grens tussen een duwtje in de rug en een klap op de billen. Sporters die zich afhankelijk voelen van hun trainer/leider, durven zich daar vaak niet tegen te verweren.

Een doelgerichte aanpak om seksuele intimidatie te voorkomen, vraagt van verenigingsbesturen dat ze kritisch durven te kijken naar zichzelf. Maar ook naar de manier waarop mensen binnen de vereniging met elkaar omgaan. Hoe reageer je als iemand er blijk van geeft zich niet prettig te voelen omdat een trainer/leider handtastelijk wordt. Of omdat er voortdurend seksueel getinte opmerkingen en grappen opklinken in de kantine?

Om te voorkomen dat er ingegrepen moet worden bij incidenten, is het goed het onderwerp eens zonder directe aanleiding ter sprake te brengen bij verschillende groepen binnen de vereniging. Hoe voelt de jeugd zich tegenover hun trainers/leiders. Belangrijk is in ieder geval om er een serieus gesprek over te voeren en het probleem niet af te doen als iets dat ‘in onze vereniging niet voorkomt’.

Op de web-site www.watisjouwgrens.nl staat een reeks vragen die zo’n gesprek op gang kunnen brengen. Dat helpt de vereniging tevens om potentiële problemen op het spoor te komen.
Het meldpunt seksuele intimidatie van NOC*NSF is dag en nacht bereikbaar (0900-202 55 90 voor 10 eurocent per minuut). Dit meldpunt biedt een luisterd oor, beantwoordt eerste vragen en kan slachtoffers, maar ook mensen die beschuldigd worden van seksuele intimidatie of onzeker zijn over hun eigen gedrag, in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Lid worden van VV HEBES?

Heb jij zin om te komen voetballen of weet je iemand die bij VV HEBES wil komen voetballen aarzel dan niet en meld je aan! Aanmelden is heel eenvoudig via ons online aanmeldformulier.

Meer informatie