default-header

Bevindingen Kascommissie n.a.v. kascontrole

HomeBevindingen Kascommissie n.a.v. kascontrole

Bevindingen Kascommissie n.a.v. kascontrole

Bevindingen Kascommissie n.a.v. kascontrole
woensdag  4 mei

Onlangs heeft de Kascommissie op verzoek van de Algemene Leden Vergadering de kascontrole uitgevoerd. Hierbij waren aanwezig : Lars Pouls, Hans Arts, Léon Sniekers en Jan Heijnen.

De Kascommissie heeft een uitstekend verzorgde boekhouding aangetroffen welke vertrouwen uitstraalt. Je proeft dat de diverse stukken accuraat worden bijgehouden door penningmeester en administrateur.

De steekproefsgewijs uitgevoerde controle heeft geen omissies opgeleverd. Gebleken is dat de administratie voldoet en prima op orde is. De Kascommissie heeft van de ALV het vertrouwen gekregen de penningmeester en de administrateur te déchargeren indien de bevindingen goed zijn. Dit is dus diezelfde avond uitgevoerd en het VV HEBES Bestuur is hiervan op de hoogte gesteld.

Terug naar overzicht