default-header

Update Corona maatregelen VV HEBES

HomeUpdate Corona maatregelen VV HEBES

Update Corona maatregelen VV HEBES

Update Corona maatregelen VV HEBES
woensdag  30 september

Afgelopen maandag zijn door het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd die vanaf heden actief zullen zijn. Zoals de meeste al zullen hebben gehoord betekent dit onder anderen voetballen zonder publiek en ook zal de kantine gesloten (moeten) blijven. Via deze weg willen we graag zoveel mogelijk met jullie de precieze consequenties en uitwerkingen daarvan voor VV HEBES delen.

Trainen

Er kan gewoon getraind blijven worden. Ouders mogen echter niet meer komen kijken. Dit betekent concreet dat we afspreken dat de kinderen afgezet worden en opgehaald worden aan de poort. Indien er tussendoor gewacht wordt, dient dit ook buiten de poort te gebeuren.

Thuiswedstrijden

Ook rondom wedstrijden geldt de regel dat kinderen aan de poort afgezet en opgehaald worden.

Vervoer uitwedstrijden

Wanneer u rijdt naar een uitwedstrijd als chauffeur van uw kind, wordt u gezien als teambegeleiding. In dat geval is het ook toegestaan de wedstrijd te bekijken, aangezien een teambegeleider geen toeschouwer is.

Het is toegestaan om mensen uit meerdere gezinnen in de auto te vervoeren. Indien gewenst kan hierbij een mondkapje gedragen worden. Het uitgangspunt blijft ook dat er gecarpoold wordt en de functie van teambegeleiding niet misbruikt wordt om de wedstrijd te gaan bekijken.

Gebruik kleedlokalen en douches

Het gebruik van de kleedlokalen en douches verandert niet. De onderbouw t/m O12 kan geen gebruik maken van de douches. De bovenbouw O14-O19 en senioren kunnen gebruik maken van kleedlokalen en douches met inachtname van de 1,5 m regel. Dat betekent dat er meerdere lokalen worden gebruikt per team of in kleinere groepen moet worden gedouched.

Kantine

De kantine is voor een periode van tenminste 3 weken volledig gesloten.

Voor en na de wedstrijd

Bij elkaar komen gebeurt op redelijke tijd voor aanvang van wedstrijd. Dit is per team normaal gezien al overeen gekomen. Het is niet toegestaan om extra vroeg te komen om nog naar een andere wedstrijd te kijken die al eerder gestart is.

Na afloop van de wedstrijd is er geen mogelijkheid tot derde helft of dergelijke. Het is ook niet toegestaan om nog te blijven kijken naar vervolgwedstrijden. Het is de bedoeling om de accommodatie zo snel mogelijk na de activiteit te verlaten.

Voor meer informatie rondom de richtlijnen kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Bij overige vragen kunt u zich melden via uw leider of het bestuur.

Terug naar overzicht