default-header

VV HEBES sponsor ready

HomeVV HEBES sponsor ready

VV HEBES sponsor ready

VV HEBES sponsor ready
dinsdag  21 september

VV HEBES hecht veel waarde aan haar sponsoren. De sponsorcommissie heeft ervoor gezorgd dat het sponsorbestand behoorlijk uitgebreid is in de afgelopen jaren en als vereniging dragen wij er zorg voor dat er voor de sponsoren ook waarde gecreëerd wordt. Een actie die hierin opgezet is, is het bieden van een platform op social media voor een sponsor om zich te uiten. Dit zal vanaf heden op regelmatige basis gaan gebeuren.

Hans Eekhof is de eerste sponsor die hier gebruik van maakt. Hij heeft de ruimte genomen om het belang uiteen te zetten van lokale sponsoring, in plaats van zijn eigen bedrijf te promoten. Daarnaast is ook door bestuur van VV HEBES een statement uitgebracht. Onderstaand zijn beide statements te lezen.

Statement Hans Eekhof (sponsor)

Wanneer je als sponsor van VV HEBES de mogelijkheid hebt om extra publiciteit te verkrijgen voor je bedrijf, biedt onze vereniging daarvoor prima middelen. Onder meer via social media. Toen mij werd gevraagd om daar gebruik van te maken, heb ik niet lang hoeven nadenken om dit anders te doen. Ik zou in plaats van publiciteit voor mijn eigen bedrijf alle ondernemers die onze club een warm hart toedragen – en nog geen sponsor zijn – willen oproepen om dit wel te worden. Sponsor VV HEBES.

Eigenlijk is het heel simpel. Als ondernemer heb je natuurlijk een zakelijk belang. Logisch. Maar je hebt in onze lokale gemeenschap zeker ook een sociale rol. Noem het maar de rol van regiosupporter. Ondersteuner van de plaatselijke cultuur. Als je ziet wat verenigingen de afgelopen tijd hebben moeten doorstaan om het hoofd boven water te houden (in onze regio zelfs letterlijk) kan je als ondernemer zó veel betekenen. Het verenigingsleven, of dit nu gericht is op sport of cultuur, kan steeds minder terugvallen op steun van de lokale overheid. Ondernemers kunnen die rol overpakken. Ik zou haast willen zeggen, ‘moeten’ die rol overpakken. Ik zie niet zo gauw wie het anders kunnen doen.

Beste ondernemers, pak je verantwoordelijkheid, investeer in je eigen lokale of regionale verenigingsleven, je eigen cultuur, je eigen sociale gemeenschap die zo karakteristiek is voor ons unieke dorpsleven. Mijn oproep is niet alleen in het belang van onze prachtige vereniging VV HEBES maar misschien wel een oproep in het algemeen belang van onze mooie streek.

Met vriendelijke groeten,
Hans Eekhof.

 

Statement vanuit bestuur

Voor een sportvereniging is het belangrijk om te allen tijde  “sponsor-ready” te zijn. Dit betekent dat de vereniging een kwaliteitsniveau heeft waardoor niet alleen sponsoren met een directe relatie met de club (ouder, vrijwilliger, speler, supporter etc.)  geïnteresseerd zijn maar ook ondernemers uit de regio zonder directe binding.

In 2020 heeft het bestuur met hulp van meer dan 30 betrokkenen van binnen en buiten de club een plan gemaakt om de vereniging naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen en daarmee ook “sponsor-ready” te worden. VV HEBES wil aantrekkelijker worden, niet alleen voor onze huidige leden maar ook voor toekomstige leden uit de nabije regio. Dit gaan we doen door te focussen op kwaliteit, plezier en maatschappelijke betrokkenheid.

Kwaliteit leveren we door te investeren in de jeugdopleiding. Zo zorgen we ervoor om met professionele jeugd coördinatoren een aantal junior en jonge seniorspelers van VV HEBES op te leiden tot jeugdtrainer en alle andere jeugdtrainers te begeleiden. Een goede opleiding  zorgt automatisch voor doorstroming van jeugdleden naar al onze senioren teams.

Met het eerste elftal willen we op 3de klasse niveau spelen maar wel met eigen leden of aanmeldingen. Onze spelers worden niet betaald of van buiten gehaald wat betekent dat er altijd een risico is om een keer te degraderen maar dat nemen we voor lief. Belangrijker is om aan onze eigen cultuur vast te houden en daarmee een plezierige en herkenbare vereniging te blijven.

Ook onze faciliteiten die door enkele zeer fanatieke oudere leden wordt bijgehouden behoren tot de top van Limburg. De club heeft sowieso niet te klagen over een fanatieke en steeds jonger wordende vrijwilligersgroep. Natuurlijk mag het aantal vrijwilligers nog groeien maar daar wordt aan gewerkt.

Plezierig voetballen willen we bereiken door spelers zo veel mogelijk op eigen niveau te laten voetballen en beter te maken. Verder gaan we ons ook meer richten op activiteiten buiten het voetbal om het gehele jaar plezier te kunnen bieden.

Nieuw is onze focus op maatschappelijk betrokkenheid. Hier willen we nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de instituten in Heel en FC Robinstein, een gerenommeerde stichting die voetbal gerelateerde kinderwensen in vervulling laat gaan, voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die het om welke reden dan ook verdienen om eens een dag in het zonnetje gezet te worden.

Met kwaliteit, plezier en maatschappelijke betrokkenheid gaan we HEBES naar een hoger niveau tillen waarin onze sponsoren een belangrijke rol spelen. Om al onze ideeën en plannen uit te voeren hebben we naast vrijwilligers ook geld nodig. Dit komt naast de sponsoren voornamelijk ook uit de kantine opbrengsten, activiteiten en contributies

We moeten het samen doen.

Samen – Sportief – Beter
Bestuur VV HEBES.

Terug naar overzicht