default-header

Persoonsgegevens

HomeInformatiePersoonsgegevens
HomeInformatiePersoonsgegevens

Persoonsgegevens

De informatie van persoonlijke gegevens zijn bij de club geregistreerd. Deze gegevens hebben wij nodig om:

  • De leden te kunnen bereiken voor de divers verenigingsactiviteiten, maar ook om het lid te kunnen bereiken voor mededelingen en voor de vaststelling en de inning van contributie.
  • De gegevens worden doorgegeven aan de KNVB in verband met deelname aan de reguliere KNVB-activiteiten, maar ook ten behoeve van reclame- en marketingacties of sportgerelateerde onderzoeken.

Het moge duidelijk zijn dat wij als VV HEBES een aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan de KNVB. Te denken valt hierbij aan de NAW-gegevens, geboortedatum. Oftewel de gebruikelijke informatie die wij u vragen als u zich aanmeldt bij de vereniging. Binnen de algemene vergadering van de KNVB hebben de leden ingestemd met de verhuur van het ledenbestand voor direct marketing en reclamedoeleinden onder specifieke voorwaarden. Deze zijn o.a. de actie of het product moet enig verband hebben met voetballen of sport in het algemeen, alleen de gebruikelijke gegevens worden verstrekt, leden die niet mee willen doen aan acties moeten dat kenbaar maken aan de KNVB.

Als men geen prijs meer stelt op berichtgeving over sponsoracties of andere reclameacties kunt u dit kenbaar maken bij de KNVB Postbus 784 3700 AT ZEIST.

Wij als bestuur van VV HEBES hebben lange tijd kunnen voorkomen dat onze leden benaderd werden door andere organisaties dan de KNVB voor reclamedoeleinden. De kans is aanwezig dat de leden van de voetbalclub worden benaderd door andere organisaties (dan de KNVB). Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat het bestuur van VV HEBES het ledenbestand hiervoor niet ter beschikking heeft gesteld.

Persoonsgegevens

Lid worden van VV HEBES?

Heb jij zin om te komen voetballen of weet je iemand die bij VV HEBES wil komen voetballen aarzel dan niet en meld je aan! Aanmelden is heel eenvoudig via ons online aanmeldformulier.

Meer informatie